Privatumo politika 2017-06-15T14:54:15+00:00

Privatumo politika

„AstraZeneca“ [toliau – mes, mus, mūsų] atsakingai užtikrina jūsų privatumą ir jūsų asmens duomenų saugumą.  Šiame pranešime apie privatumą apibūdinama, kokie jūsų asmens duomenys gali būti renkami ir kaip jie gali būti naudojami.

Šis pranešimas gali būti atitinkamai keičiamas.  Dėl to prašome jį retkarčiais peržiūrėti ir įsitikinti, kad esate susipažinęs su naujausia jo versija.  Apie pakeitimus, jei jie bus būtini, jus informuosime.

Kokią informaciją renkame ir kaip ją naudojame?

Jei norėdami naudotis šia interneto svetaine turite užsiregistruoti arba pildote internetinę formą (pvz., kad gautumėte naujienlaiškius arba siųsdami mūsų prašomą papildomą informaciją), renkame šiuos jūsų asmens duomenis:

  • Vardas, pavardė
  • El. pašto adresas
  • Gyvenamoji valstybė

Veiklos sritis (pavyzdžiui, jei esate sveikatos priežiūros specialistas, prašantis informacijos apie mūsų produktus)

Šią informaciją naudojame administruodami interneto svetainę, užregistruodami jus paslaugoms, kurias pasirinkote, ir atsakydami į jūsų paklausimus ar prašymus dėl informacijos.

Tam tikrais atvejais galime gauti ir neskelbtinų jūsų asmens duomenų, pavyzdžiui, jei, prašydami informacijos, savanoriškai pateikiate informaciją apie savo fizinę arba psichikos būklę. Teikdami mums neskelbtinus savo asmens duomenis jūs sutinkate, kad šiuos duomenis naudotume šiame pranešime apie privatumą arba jums pateiktame pranešime apie renkamus duomenis nurodytais tikslais.

Slapukai

Informacija apie tai, kaip naudojatės interneto svetaine, taip pat gali būti renkama naudojant slapukus (arba kitas panašias technologijas), kurie padeda gerinti interneto svetainės turinį ir funkcionalumą.  Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą rasite Pranešime apie slapukų naudojimą, su kuriuo galite susipažinti spustelėję šios svetainės apačioje esančią nuorodą.

Apibendrinta informacija

Siekdami tobulinti turinį ir jo išdėstymą, klientų judėjimui interneto svetainėje ir konkrečiuose puslapiuose bei naudojimuisi svetaine stebėti naudojame apibendrintą informaciją, kurioje asmenų tapatybė neidentifikuojama.

Kas galės susipažinti su jūsų asmens duomenimis?

Jūsų asmens duomenys gali būti prieinami „AstraZeneca“ grupės įmonėse. Kartais tam tikroms funkcijoms mūsų vardu atlikti, pavyzdžiui, sistemų, kuriose laikomi jūsų asmens duomenys, techniniam aptarnavimui, pasitelkiame kitas įmones ir asmenis.  Jiems prieiga prie jūsų asmens duomenų gali būti reikalinga tam, kad atliktų savo funkcijas, tačiau jūsų asmens duomenys nebus naudojami jokiam kitam tikslui.

Taip pat asmens duomenys gali būti atskleisti vykdant teisinius ar reguliavimo įpareigojimus, atsakant į neprivalomo pobūdžio vyriausybinių ar valstybinių institucijų prašymus pateikti informaciją ar vykdant neteisėtos veikos tyrimą.

Tarptautinis perdavimas

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami už jūsų gyvenamosios vietos valstybės ribų, įskaitant valstybes ar jurisdikcijas, kuriose nenumatytas toks pats duomenų apsaugos lygis kaip ir jūsų gyvenamosios vietos valstybėje.  Nepaisant to, kurioje valstybėje laikomi jūsų asmens duomenys, jie bus saugomi pagal toliau apibūdintus mūsų privatumo ir saugumo principus.

Kaip saugome jūsų informaciją

Mes taikome atitinkamus privatumo ir saugumo principus, kuriais siekiama užtikrinti, kiek tai pagrįstai įmanoma, visos mūsų informacijos, įskaitant ir jūsų asmens duomenis, saugumą ir vientisumą.

Daugiau informacijos apie tai, kaip „AstraZeneca“ vykdo savo pareigas dėl asmens duomenų privatumo, galima rasti mūsų Pasaulinėje duomenų privatumo politikoje, kuri yra pateikta interneto svetainės www.astrazeneca.com skiltyje „Politika“.

Prieiga ir taisymas

Jei mes tvarkome jūsų asmens duomenis, pagal duomenų privatumo įstatymą turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis (už tai gali būti imamas nedidelis mokestis) ir ištaisyti bet kokius netikslumus.

Norėdami gauti prieigą prie mūsų turimų jūsų asmens duomenų, juos ištaisyti arba ištrinti, kreipkitės el. paštu infomaster@astrazeneca.com ir nurodykite šios interneto svetainės url.

Bendro pobūdžio paklausimus, susijusius su „AstraZeneca“ duomenų privatumu, pateikite el. pašto adresu privacy@astrazeneca.com, nurodydami interneto svetainę, su kuria susijęs jūsų paklausimas, ir savo valstybę.

Tolesnių mūsų pranešimų atsisakymas

Jei esate pasirinkęs galimybę gauti informaciją apie mūsų arba kitų „AstraZeneca“ įmonių produktus ar paslaugas ir šios informacijos gauti nebenorite, pranešimų galite atsisakyti atsiųsdami elektroninį laišką adresu infomaster@astrazeneca.com.  Visuose pranešimuose turite aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę, naudotojo vardą (jei yra), registracijos duomenis (jei yra) ir šios interneto svetainės pavadinimą.

Kita informacija

Atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju, jei mūsų veikla (ar kuri nors jos dalis) kuriuo nors metu bus parduodama arba perleidžiama, mūsų turima informacija sudarys perleidžiamo turto dalį, tačiau ji vis tiek bus naudojama vadovaujantis šiuo pranešimu dėl privatumo.

Įmonėms privalomos taisyklės

Teisinių įsipareigojimų, susijusių su asmens duomenimis, laikymasis užtikrintas juos įtvirtinus „Įmonėms privalomose taisyklėse“ (toliau – ĮPT). Jose nustatyti „AstraZeneca“ įsipareigojimai dėl asmens duomenų privatumo tais atvejais, kai Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir valstybėse, kuriose taikomi panašūs asmens duomenų naudojimo apribojimai, veikiančios susijusios mūsų įmonės vykdo tarptautinį asmens duomenų perdavimą.

Šios taisyklės yra patvirtintos nacionalinių asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų ir tose valstybėse, kuriose jos taikomos, mes privalome:

  • naudoti asmens duomenis tik nustatytiems tikslams;
  • imtis priemonių užtikrinant, kad mūsų turimi asmens duomenys būtų tikslūs ir atnaujinti;
  • imtis atitinkamų priemonių, kad asmens duomenys nebūtų naudojami neteisėtai, nebūtų atsitiktinai prarasti, sunaikinti ar pažeisti.

Daugiau informacijos apie šiuos įsipareigojimus rasite čia. ĮPT ir iš jų kylančios teisės netaikomos asmens duomenims, gautiems iš JAV.